Výrobné procesy

Už viac ako 20 rokov sme špecialistami v mechanickom obrábaní a v montáži kovových presných sústružených dielov. Vďaka dlhodobej úzkej spolupráci s našou pôvodnou materskou spoločnosťou v Nemecku sme získali know-how v najrôznejších technologických postupoch, na jedno a viacvretenových automatoch s CNC- a vačkovým riadením opracovávame sústružené diely do priemeru 67 mm a diely obrábané v skľučovadle do 250 mm.

Naše komponenty sa osvedčujú milionnásobne v každodennom používaní a za najtvrdších podmienok v náročných oblastiach nasadenia, našu výrobu vykonávame vo výrobnom dosahu podľa želaní zákazníkov, počnúc výrobou prototypov až po výrobu veľkých sérií.

Pritom obrábame tak dodané (zákaznícke) polovýrobky, ako aj surovinu, a v prípade potreby zabezpečujeme externé služby, ako postupy kalenia alebo povrchovú úpravu. Spoluprácou s vybranými, kvalifikovanými partnermi v regióne zaručujeme kvalitu našich výrobkov, požadovanú našimi zákazníkmi.

Okrem klasického sústruženia ponúkame navyše ďalšie kroky obrábania. Popri honovaní a taktiež zapichovacom a bezhrotovom brúsení ponúkame rezanie závitov a vystružovanie. Naše postupy prania sa už mnoho rokov vykonávajú bez perchlóru na modernom čistiacom zariadení DÜRR.

Kontakt

Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
Tovarenska 1A / 3817
SK-94201 Surany
K popisu cesty k nám

+421 (0)35 - 69 248 11