Postupy & Logistika

Naše postupy zaručujú spoľahlivosť: Ako aj na iných úsekoch podniku, pracujeme aj pri manažovaní zákaziek pomocou SAP R/3 verzia 4.6C, vrátane vybavovania zákazky, riadenia a plánovania výroby, ako aj pri disponovaní a obstarávaní surovín.

Dodacie listy a zákazky na prepravu sa robia podľa štandardov VDA, na želanie aj v iných verziách – správa skladu (výškový regálový sklad a plošné uskladňovanie) sa robí pomocou SAP-Warehouse-Management.

Kontakt

Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
Tovarenska 1A / 3817
SK-94201 Surany
K popisu cesty k nám

+421 (0)35 - 69 248 11