Kvalita

Kvalita je ústredným prostriedkom na dosiahnutie a udržanie spokojnosti našich zákazníkov, na udržanie zákazníka a na získavanie nových zákazníkov. Kvalita je podstatnou súčasťou vedenia podniku a zahŕňa v sebe všetky oblasti podniku. Každý pracovník je v rámci svojich úloh kompetentný a zodpovedný za kvalitu nášho podniku.

Vybavený State-of-the-Art funkciami kontroly procesu a prístrojmi dosahujeme najvyššiu procesnú spôsobilosť, ktorou chceme splniť očakávania a požiadavky našich zákazníkov pri každodennej spolupráci. Zodpovedajúc tejto politike sme certifikovaný podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949. Aby sme sa aj ďalej zlepšovali a aby sme držali krok s nárokmi našich zákazníkov, rozšírili sme už existujúce certifikáty v roku 2011 o certifikáciu podľa EN 14001, teda o certifikáciu pre životné prostredie.

Kontakt

Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
Tovarenska 1A / 3817
SK-94201 Surany
K popisu cesty k nám

+421 (0)35 - 69 248 11