Odtlačok

To sú oficiálne internetové stránky Lindenmaier Slovakia, s. r. o

Lindenmaier Slovakia s.r.o.
Tovarenska 1A / 3817
94201 Surany
Slovakia

Tel.: +421 (0)35 / 69 248 11
E-mail: info@lindenmaier-slovakia.com

Obchodný register: Nitra / 944/N

ICO/ DIC: SK2020414000

D-U-N-S® Nummer: 495036501

© Copyright 2011: Všetky práva vyhradené.

Všetky texty, obrázky a iné informácie, zverejnené na webovej stránke, podliehajú – pokiaľ nie je inak označené – copyrightu/autorskému právu Lindenmaier Slovakia s.r.o..

Obsah tejto webovej stránky sa nesmie na komerčné účely rozmnožovať, rozširovať, meniť, ukladať ani sprístupňovať tretím. Niektoré webové stránky Lindenmaier Slovakia obsahujú okrem toho obrázky, ktoré podliehjú copyrightu tretích.

Kontakt

Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
Tovarenska 1A / 3817
SK-94201 Surany
K popisu cesty k nám

+421 (0)35 - 69 248 11