Sme špecialisti na kovové presné súčiastky

v mechanickom obrábaní a v montáži

Naše výrobky sa milionnásobne osvedčili za najťažších podmienok v náročných oblastiach použitia.

Presvedčte sa sami.

Kontakt

Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
Tovarenska 1A / 3817
SK-94201 Surany
K popisu cesty k nám

+421 (0)35 - 69 248 11